Aanpak

Hieronder wordt beschreven hoe de werkwijze is rondom een coachingstraject bij JSP training coaching, advies. Elk coachingstraject start met een intakegesprek, waarin de coach doelstelling nader wordt bepaald en helder wordt omschreven.

In de coaching wordt er vanuit gegaan dat coachees zelf hun (positieve) doelen bepalen waarbij de coach helpt te structureren.

Ook worden de mogelijkheden die ik in de vorm van coaching kan bieden besproken.

In het gesprek moet duidelijk worden dat er een vertrouwensrelatie bestaat en dat de coachee gemotiveerd is om een traject met mij te starten.

Op basis hiervan zal een coachings contract worden opgesteld.

Coachinstrumentarium

Ik sluit aan bij de leerstijl en de stijl die de coachee aanspreekt, de coachee met zijn of haar coachvraag staat daarbij centraal in combinatie met het te bereiken resultaat.

Modellen kunnen ondersteunend werken en de coach helpen om informatie te ordenen en zo de coachee te helpen zelf inzicht te krijgen in waar hij of zij staat in zijn proces en niet meer dan dat. Waar ik wel mee werk, puur als ondersteuning zoals bovengenoemd, zijn de kernkwaliteiten van Daniël Offman, de leerstijlen van Kolb, teamrollen van Belbin, RET, Roos van Leary, IJsberg Mc Celland.

Altijd met een link naar de praktijk. Een assesment in de vorm van een MDI profiel kan deel uitmaken van een traject.