Aanpak

Hieronder wordt beschreven hoe de werkwijze is rondom een coachingstraject bij JSP training coaching, advies. Elk coachingstraject start met een intakegesprek, waarin de coach doelstelling nader wordt bepaald en helder wordt omschreven.Dit geldt zowel voor team coaching als individuele coaching.

In de coaching wordt er vanuit gegaan dat coachees zelf hun (positieve) doelen bepalen waarbij de coach helpt te structureren.

Ook worden de mogelijkheden die ik in de vorm van coaching kan bieden besproken.

In het gesprek moet duidelijk worden dat er een vertrouwensrelatie bestaat en dat de coachee gemotiveerd is om een traject met mij te starten.

Op basis hiervan zal een coachcontract worden opgesteld en een plan worden gemaakt.

Coachinstrumentarium

Ik sluit aan bij de leerstijl en de stijl die de coachee aanspreekt, de coachee met zijn of haar coachvraag staat daarbij centraal in combinatie met het te bereiken resultaat.

Modellen kunnen ondersteunend werken en helpen om informatie te ordenen en zo concreet inzicht te krijgen in waar iemand staat in zijn of haar proces.