Privacy beleid Bureau JSP TRAINING, COACHING, ADVIES.

Inleiding.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van JSP training, coaching, advies en is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van JSP TRAINING, COACHING, ADVIES accepteert u aan het privacy beleid van JSP TRAINING, COACHING, ADVIES. JSP TRAINING, COACHING, ADVIES respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy statement.

De privacy van de cliënten is voor JSP TRAINING, COACHING, ADVIES heel belangrijk. JSP TRAINING, COACHING, ADVIES gaat zorgvuldig met de gegevens van cliënten om en behandelt deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat JSP TRAINING, COACHING, ADVIES de persoonsgegevens van cliënten uitsluitend gebruikt om de dienstverlening goed te laten verlopen en nooit informatie van cliënten zal verstrekken aan derden tenzij anders is overeengekomen in een contract of offerte. Uiteraard zijn cliënten hiervan op de hoogte en hebben zij hiermee ingestemd.

Behandeling van de persoonsgegevens.

  1. JSP TRAINING, COACHING, ADVIES gebruikt de persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met de cliënt gesloten overeenkomst van de opdracht, doorgaans coaching of mediation.
  2. JSP TRAINING, COACHING, ADVIES verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  3. Als u zich aanmeldt voor een van de diensten van JSP TRAINING, COACHING, ADVIES, wordt van u gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde computer van JSP TRAINING, COACHING, ADVIES of op de beveiligde server van een derde partij.
  4. De cliënt heeft het recht de persoonlijke aantekeningen van de coach in te zien, maar niet het recht deze te doen verwijderen of over te dragen aan derden.

Bewaartermijn.

  1. JSP TRAINING, COACHING, ADVIES bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
  2. JSP TRAINING, COACHING, ADVIES biedt alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment is verstrekt.
  3. E-mail of andere berichten worden opgeslagen op de beveiligde computer van JSP TRAINING, COACHING, ADVIES.
  4. Alle inhoudelijke gegevens worden na uiterlijk 5 jaar gewist. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden na uiterlijk 10 jaar gewist. Ten aanzien van persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.